BRUKTBILGARANTI


Garantien gjelder i 3 måneder fra den dagen bilen leveres kunden, dog ikke utover 3.000 kilometer.


Garantien gis i tillegg til, og begrenser ikke på noen måte kundens rettigheter etter gjeldende lover og forskrifter.

En eventuell nybilgaranti erstatter bruktbilgarantien så lenge den er gyldig.
Selger forplikter seg til å reparere feil som omfattes av garantien og som inntreffer i løpet av garantiperioden hos egen
samarbeidspartner på verkstedtjenester, og derfor skal leveres tilbake til selgers utsalgssted hvis ikke annet er avtalt skriftlig.
Garantien gjelder ikke dersom ny eier leverer inn kjøretøyet til verkstedet selger ikke på forhånd har godkjent for feilsøk og/eller reparasjon.
Garantien omfatter både deler, materiell og arbeidskostnader.
Reparasjon som påbegynner før skriftlige godkjenning fra Nor-Trade As gjøres på bekostning av kjøretøyets eiers.
Dersom kjøretøyets eier begjærer feilsøking vil kostnaden for feilsøking dekkes kun i de tilfeller hvor skaden er godkjent skriftlig av Nor-Trade As